Author: Matej Dzurus

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že ŠULEKTECH s. r. o., so sídlom Kasárenská 369/18, Trenčín, 911 05 Slovenská republika,  spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou, a od 25. 05. 2018 aj v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických...